ErkendHypotheekadviseur
010-436 47 22

Nationale Hypotheek Garantie "NHG"

Veilig en voordelig, dat is NHG!

Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer u werkloos of arbeidsongeschikt raakt of wanneer uw relatie onverhoopt wordt beëindigd? Een forse terugval van het inkomen is in dergelijke gevallen niet uit te sluiten en kan zelfs leiden tot een financieel gedwongen verkoop van uw woning. Gelukkig kunt u de financiële gevolgen van dergelijke omstandigheden beperken met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Naast de zekerheid krijgt u met NHG ook nog eens een korting op de hypotheekrente. Veilig en voordelig, dat is NHG!

Hoe werkt NHG?
Wanneer u uw woning moet verkopen en de opbrengst van de woning is lager dan de uitstaande hypotheek dan is er sprake van een restschuld. Indien u een hypothecaire lening heeft met Nationale Hypotheek Garantie dan kan die restschuld worden kwijtgescholden. Uiteraard alleen indien de verkoop aantoonbaar noodzakelijk is. Voordat het zo ver is wordt echter altijd eerst gekeken of u de woning toch nog kunt behouden. Want het voorkomen van een verkoop met verlies is voor iedereen de beste oplossing.