ErkendHypotheekadviseur
010-436 47 22

Dienstwijzer

ASBO Assurantien & Hypotheken

Dienstverleningsdocument

ASBO Assurantien & Hypotheken
Toni Koopmanplein 10
3014 RT Rotterdam
Telefoon: 010-4364722
Fax: 010-4365519
Mobiel: 06-54233808
Website: www.asbo-online.nl
Email:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

A. Inleiding

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In dit dienstverleningsdocument geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in ons kantoor ASBO. Hiernaast vindt u kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt u met klachten.

Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ASBO af te nemen of om een bepaalde overeenkomst met betrekking tot een financieel product te sluiten.

B. Wie zijn wij?

Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten. Hierbij adviseren wij u welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en omstandigheden. Daarnaast begeleiden wij de contacten tussen u en de banken en verzekeraars waarbij u de verzekeringen, hypotheken en andere financiële producten onderbrengt. ASBO behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

C. Onze diensten

Wij kunnen en mogen conform onze vergunning u adviseren op het gebied van:

Schadeverzekeringen

Vrijwel iedereen heeft een of meerdere schadeverzekeringen. Wellicht hebt u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal en aansprakelijkheid.

Levensverzekeringen

Levensverzekeringen zijn er in vele vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen te financieren. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost, kan een vorm van levensverzekering zijn.

Hypothecair krediet

Indien u een woning koopt, zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dat is een belangrijk adviesmoment. Immers u beslist hier over een verplichting die u aangaat voor een lange periode. Bij zo'n beslissing moet u als consument op veel zaken letten. Niet alleen op de hoogte zijn van de rente maar ook op de periode waarvoor u de rente vastzet en wat mogelijkheden zijn om de lening vervroegd af te lossen. Zo zijn er nog meer adviesaspecten die voor u belangrijk zijn.

Consumptief krediet

Soms komt u onverwacht voor een grote uitgave te staan. Bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan krijft in een andere stad en voor het woon-werkverkeer een auto moet aanschaffen. De financiering van een dergelijke onverwachte uitgave worden geregeld door het afsluiten van een krediet.

Financiele planning

Een goed totaalbeeld creeren van uw huidige en verwachte toekomstige financiele sitatie is het doel van financiele planning. Hierbij kijken we naar risico's op het gebied van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Zowel nu als in de toekomst. Dit gecombineerd met de opbouw van zowel het inkomen op uw oude dag als inzicht in het eventuele vermogensontwikkeling.

Betalen en Sparen

Sparen kan op verschillende manieren. Door geld te storten op een spaarrekening. Maar ook via bedrijfsspaarregelingen of deelname aan de levensloopregeling.

Indien gewenst kunnen wij ook weken op basis van execution only. dit betekent dat wij niet adviseren, maar uitsluitend informeren en uw opdracht uitvoeren. Wij bespreken dit vooraf met u en leggen dit schriftelijk vast.

Belasting

Wij kunnen voor u de belastingaangifte verzorgen. Hier vallen ook onder het aanvragen van toeslagen of tegemoetkomingen.

D. Wat verwachten wij van u?

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben, vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent grote uitgaven heeft gedaan voor uw woning. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven.

Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor belangrijk het totaalbeeld te hebben.

Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent zouden maken op een bepaald risico omdat wij konden dat u dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw financiële dienstenpakket.

Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiele diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden.

Indien wij voor u een bepaalde financiele dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms zijn wij wettelijk verplicht u bepaalde informatie te verstrekken. Tevens kunnen wij u informatie toesturen zodat u zich nog beter kunt orieneteren op bestaande of nieuwe financiele producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en zo nodig te raadplegen.

In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Natuurlijk controleren wij deze documenten ook.

Om uw belangen op het gebied van financiele diensten te behartigen, zullen wij u om een aantal persoonsgegevens vragen. Wij gaan hier uiteraard zorgvuldig mee om.

E. Onze bereikbaarheid

1. Wij zijn op werkdagen geopend van 9:30 tot 17:00 uur.
2. Bij spoed, zoals ongeval, overlijden, of ingrijpende schade kunt u ons bereiken via telefoonnummer 06-54233808.
3. Als niemand op kantoor aanwezig is staat er een antwoordapparaat aan.
4. Indien u telefonisch een opdracht geeft(bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie) bevestig deze dan per post, fax(010-4365519) of e-mail(  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ), of rechtstreeks aan de mederwerker die u heeft gesproken.

F. De premie

Premie betalen kan op twee manieren. U betaalt via ons of rechtstreeks aan de verzekeraar. Per polis staat de incassomethode beschreven.

U moet premies binnen 1 maand betalen. Indien u de premie niet tijdig betaalt kan de verzekeraar bij schade weigeren te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geincasseerd. De hieraan verbonden kosten zullen bij u in rekening gebracht worden.

G. Onze relatie met verzekeraars

ASBO is adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkel contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiele producten van bepaalde banken/verzekeraars. Periodiek maken wij een selectie van de financiele producten die banken en verzekeraars voeren. Wij werken met een aantal maatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn vrij in onze advisering.

H. Hoe worden wij beloond?

Onze dienstverlening is niet gratis. Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denk aan salarissen, huisvesting, opleidingen en vergunningen. De vergoeding die wij voor onze dienstverlening rekenen, kunnen op verschillende manieren worden voldaan.

Schadeverzekeringen

Vergoeding via de premie. De kosten van onze dienstverlening op het gebied van schadeverzekeringen kunnen onderdeel zijn van de prijs van het product. Bij verzekeringen is dat de premie die u betaalt. In de door u betaalde premie zit de vergoeding voor onze dienstverlening, tenzij u vooraf andere afspraken met ons hebt gemaakt.

Vergoeding per uur of vast tarief

U kunt er ook voor kiezen om onze dienstverlening te betalen op basis van declaratie. U betaalt ons dan rechtstreeks voor onze dienstverlening op basis van het aantal uur dat wij voor u hebben gewerkt vermenigvuldigd met ons uurtarief. Het uiteindelijke uurtarief stemmen wij voorafgaand aan onze dienstverlening schriftelijk met u af evenals de indicatie van het aantal uur dat wij in uw situatie denken nodig te hebben. 
De hoogte van de uiteindelijke vergoeding is niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling bij een financiële instelling afsluit. ook als u via bemiddeling geen financiële product tot stand komt, bent u een vergoeding schuldig. Ook is het mogelijk dat wij vooraf een vast tarief overeenkomen voor onze dienstverlening. De hoogte van de uiteindelijke vergoeding is in dit geval niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling bij een financiële instelling afsluit en het aantal uur dat wij daarvoor nodig hebben. Ook als u er via onze bemiddeling geen financiële product tot stand komt, bent u ons een vergoeding verschuldigd.

Wij brengen u nooit zonder schriftelijke afspraken voorafgaand aan onze dienstverlening separaat van de premie of de vergoeding die u aan de bank betaalt rechtstreeks een bedrag in rekening. Daarvoor is noodzakelijk dat wij hiervoor vooraf afspraken met u maken over de hoogte en de wijze van de honorering van onze dienstverlening.Ter indicatie vindt u onderstaand schema:


Productsoort Kosten van onze dienstverlening
Minimum Maximum

Hypotheek(verschillende vormen) € 750,- € 3.750,-
Levensverzekering(behalve uitvaart) € 350,- € 1000,-
Beleggingsverzekering € 2000,- € 4000,-
Overlijdensrisico € 750,- € 1000,- 
Uitvaart € 350,- € 350,-
Consumptief krediet € 350,- € 1000,-

Voor het afsluiten van een levensproduct geldt een basistarief van € 175,- Deze 
betaald u ook als u verder geen gebruik wilt maken van onze diensten. Dit zijn de advieskosten. Maakt u wel verder gebruik van onze diensten dan dient er naast de bovenstaande kosten een service-abonnement gesloten dient te worden. Wilt u hier geen gebruik van maken dan betaald u een uurtarief van € 75,- voor verder onderhoud.

Consumptief krediet

Wij mogen van de wet voor het bemiddelen in kredieten uitsluitend betaald worden door de aanbieder van het krediet. Wij ontvangen van de aanbieder van het krediet dan ook een vergoeding van onze dienstverlening. Als u de rente heeft betaald, dan heeft u ook betaald van onze dienstverlening. Andere afspraken zijn wettelijk niet toegestaan. 
Levensverzekeringen, hypotheken, (fiscaal) bankspaarrekeningen.

De vergoeding die wij van banken of verzekeraars ontvangen voor onze dienstverlening met betrekking tot levensverzekeringen, hypotheken,fiscaal bankspaarrekeningen voldoet aan de volgende eisen:

De vergoeding komt de kwaliteit van onze dienstverlening aan u ten goede; 
De vergoeding doet geen afbreuk aan onze verplichting om ons in te zetten voor uw belangen op financieel gebied ; en
De vergoeding die wij ontvangen is transparant

1. Vergoeding op basis van provisie

Wij ontvangen van (de) financiële instelling(en) waar uw financieel product is afgesloten een provisie die onderdeel vormt van de prijs van het product. Bij levensverzekeringen is dat de premie, bij hypotheken zijn dat de (maand)lasten. In de door u betaalde premie of maandlasten zit de vergoeding voor onze dienstverlening, tenzij u vooraf andere afspraken met ons hebt gemaakt.

De hoogte van de vergoeding die wij van de financiële instelling uiteindelijk ontvangen is een vast percentage van het verzekerd bedrag, het uitstaande kapitaal of het geleende hypotheek bedrag en verschilt over het algemeen per financiële instelling. Ook de looptijd van het product, alsmede het feit of u premie gedurende de looptijd van het product betaalt of in eens bij het afsluiten(koopsom) heeft invloed op de hoogte van onze vergoeding die wij van de financiële instelling ontvangen. De bandbreedtes van de hoogte van de vergoeding die wij ontvangen van de financiële instelling vindt u in bijlage 1.

De daadwerkelijke hoogte van de provisie is afhankelijk van het financiële product dat u afsluit en van de aanbieder. Wij informeren u, uiterlijk voor het afsluiten van het financiële product, schriftelijk over het exacte nominale bedrag van provisie.

2. Vergoeding op basis van declaratie.

Vergoeding per uur of vast tarief

U kunt ook kiezen om onze dienstverlening te betalen op basis van declaratie. U betaalt ons de rechtstreeks voor onze dienstverlening op basis van het aantal uur dat wij voor u hebben gewerkt vermenigvuldigd met ons uurtarief. Het uiteindelijke uurtarief stemmen wij schriftelijk met u af evenals de indicatie van het aantal uur dat wij in uw situatie denken nodig te hebben. De hoogte van de uiteindelijke vergoeding is niet afhankelijk van het financiële product tot stand komt, bent u ons een vergoeding schuldig. Onze basis uurtarieven per product categorie, en de gemiddelde indicatie van het benodigde aantal uren treft u in bijlage 1 aan.

Het spreekt voor zichzelf dat wij voorafgaand aan onze dienstverlening u schriftelijk een op uw situatie toegesneden offerte voor onze dienstverlening aanbieden.

U kunt er ook voor kiezen onze dienstverlening te betalen met een vast vooraf afgesproken tarief. De hoogte van het uiteindelijk tarief is niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling bij een financiële instelling afsluit en het aantal uren dat wij nodig hebben. Ook als via onze bemiddeling geen financieel product tot stand komt, bent u ons een vergoeding schuldig. Een indicatie van de hoogte van het vaste tarief per productcategorie vind u in bijlage 1.

3. Vergoeding op basis van declaratie en provisie.

U kunt er ook voor kiezen om ons te betalen via een combinatie van provisie en declaratie, al dan niet met onderlinge verrekening.

I. Onze kwaliteit

Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten(AFM). De AFM heeft ASBO een vergunning gegeven op de volgende gebieden.

Consumptief en Hypothecair krediet
Spaar- en betaalrekeningen
Levens(her)verzekeringen 
Schade(her)verzekeringen

Wij zijn ingeschreven in het WFT- register onder nummer 12004392. Registratie is een wettelijke verplichting. Het register is te raadplegen op de website van de AFM(www.afm.nl)

ASBO(onze medewerkers zijn) is aangelosten bij:

NVA(Nederlandse verenging van assurantiën adviseurs en financiële dienstverleners)
AFM(Autoriteit Financiële Markten) 
Kifid(Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) 
Kamer van Koophandel 
Federatie van Financiële Planners 
Stichting Erkend Hypotheekadviseurs


Dit betekend dat wij zijn aangesloten bij organisaties die een bepaalde kwaliteitsnorm eisen. Onze adviseurs bekwamen zich in hun vak via opleidingen en permanente educatie.

Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor aanspraken die verband houden met beroepsfouten. Voor u geeft dit extra zekerheid.

J. Beëindiging relatie

1. U hebt het recht om elk moment de relatie met ASBO te beëindigen. U kunt uw verzekeraar verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.
2. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons totdat een ander intermediair of verzekeraar deze zorgplicht overneemt.

K. Klachten?

1. Heeft u een klacht over een afhandeling, onze werkwijze of gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. 
2. Alle klachten worden door de directie behandeld. Wilt u nadere informatie over onze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen. 
3. Mochten wij niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht bij de volgende instantie terecht: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening(KIFID), Postbus 93257 2509 AG Den Haag, ons aansluit nummer is 300.00187
4. U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.